18.12.1990.

ANO dokuments

ANO Starptautiskā Konvencija Viesstrādnieku un viņu ģimenes locekļu aizsardzībai (pieņemta 1990. gada 18. decembrī)