ANO dokuments

ANO Vadlīnijas nepilngadīgo noziedzības novēršanai (Rijadas Vadlīnijas) (pieņemtas 1990. gada 14. decembrī)