20.12.2018.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2017-28-15B

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2017-28-15B par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta sestās un 71.daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107.pantam"