29.06.2023.

Atzinums

Atzinums lietā Nr. 2023-21-27J par atteikumu piedalīties koncertā

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-21-27J par atteikumu mūziķim piedalīties koncertā Ogres pilsētas svētkos

Tiesībsargs ir izskatījis pārbaudes lietu Nr. 2023-21-27J, kas bija ierosināta, pamatojoties uz mūziķa š.g. 26. maija atklāto vēstuli “Par Satversmes 1. un 100. pantiem pretēju Ogres Kultūras centra rīcību”, ar kuru viņš informēja tiesībsargu par to, ka viņam kā mūziķim pēkšņi tika liegta iespēja piedalīties jau iepriekš sarunātajā koncertā Ogres pilsētas svētkos saistībā ar viņa izteikumiem portālā “Facebook” par Ogres novada pašvaldību.

Tiesībsargs pārbaudes lietā konstatējis labas pārvaldības principam neatbilstošu rīcību gan no Ogres novada pašvaldības, gan tās aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” bez skaidras un motivētas argumentācijas, liedzot mūziķa dalību pilsētas svētkos, kā arī publiski risinot iekšējos darbinieku komunikācijas jautājumus. Turklāt Ogres novada pašvaldība tiesībsarga noteiktajā termiņā, nedz arī pēc tā nokavēšanas neiesniedza paskaidrojumus.

Ņemot vērā konstatētos labas pārvaldības principa pārkāpumus, tiesībsargs, pabeidzot pārbaudes lietu, aicināja

Ogres novada pašvaldību:

  • turpmāk stingri ievērot normatīvo aktu prasības par atbilžu sniegšanu pēc būtības pilnā apmērā un noteiktā termiņā;
  • tās iestāžu darbinieku iekšējos komunikācijas jautājumus un pārpratumus ļaut izskatīt, izmeklēt un izvērtēt vispirms iestādes iekšienē un tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā, kad tas skar sabiedrības intereses, izskatīt pašvaldības domes ārkārtas sēdē ar publicitātes veicināšanu;
  • izvērtējot darbinieka iespējamu tiesībpārkāpumu, kas veikts, atsaucoties uz vadības norādījumiem, apstākļu noskaidrošanu īstenot vispusīgi – pieprasot un uzklausot paskaidrojumus arī no darbinieka vadības, lai tādējādi izslēgtu iespējamību, ka darbinieks ir rīkojies pakļautības un paklausības apstākļos vai baiļu ietekmē.

Ogres novada pašvaldības aģentūru “Ogres novada kultūras centrs”:

  • atvainoties mūziķim par piedzīvoto situāciju un korektā veidā izskaidrot un savstarpēji pārrunāt atteikuma iemeslu un turpmākās sadarbības iespējas, ja tas vēl nav izdarīts;
  • pārskatīt un pilnveidot: iestādes komunikācijas kārtību uz āru kontekstā ar mākslinieku aicināšanu uz pilsētas publiskiem pasākumiem; kritērijus mākslinieku dalībai šādos pasākumos; informācijas iepriekšēju saskaņošanu iestādes iekšienē pirms tās publiskas paušanas uz āru.

Tiesībsargs lūdza Ogres novada pašvaldības aģentūru “Ogres novada kultūras centrs” sniegt informāciju par tiesībsarga rekomendāciju izpildi līdz š.g. 28. septembrim.