2019-11-12

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2019–3–17AB par darba ņēmēju tiesību aizsardzības mehānismiem un to efektivitāti

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2019–3–17AB par darba ņēmēju tiesību aizsardzības mehānismiem un to efektivitāti