20.10.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-31-26AB par diskrimināciju dzimuma dēļ

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-31-26AB par diskrimināciju dzimuma dēļ nakts klubā Daugavpilī

Apraksts

Sūdzības būtība

Nakts klubā vīriešiem ir noteikta ieejas maksa, sievietēm – nē. Savukārt vakaros, kad sievietēm ieeja ir bez maksas, vīriešiem ir atlaides bezalkoholiskajiem dzērieniem.

Tiesībsarga konstatētais:

  1. Normatīvais regulējums aizliedz atšķirīgu attieksmi dzimuma dēļ pieejā precēm un pakalpojumiem. Ir atsevišķi izņēmumi, kad šādas situācijas ir pieļaujamas.
  2. Nakts klubs attiecina viena veida pakalpojumu tikai uz sievietēm (bezmaksas ieeja), savukārt cita veida pakalpojumu – tikai uz vīriešiem (atlaides bez alkoholiskajiem dzērieniem). Līdz ar to var secināt, ka Klubs izmanto dzimumu kā kritēriju savos pakalpojumos.
  3. Šādas situācijas rezultātā veidojas atšķirīga attieksme.
  4. Nakts klubs kā atšķirīgas attieksmes pamatojumu norādīja algu samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm Latvijā, kad vīrieši saņem lielāku atalgojumu.
    • Tiesībsarga ieskatā nakts klubam ir jānodrošina vienlīdzīga darba samaksa dzimuma dēļ saviem darbiniekiem, bet nav jāuzņemas atbildība par citu darba devēju neveiksmēm, tāpat nav minētais jāattiecina uz saviem pakalpojumiem.
    • Tiesībsargs nevar konstatēt tiesisku pamatojumu cenu atšķirībām Nakts klubā.  

Tiesībsarga secinājumi

Tādejādi tiesībsargs konstatē diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu dzimuma dēļ Kluba darbībā, nosakot ieejas maksas atlaides tikai sievietēm un paredzot bezalkoholisko dzērienu cenu atlaides tikai vīriešiem.

Galvenās rekomendācijas

Nekavējoties pārtraukt praksi nodrošināt bezmaksas ieeju tikai sievietēm un dzērienu atlaides tikai vīriešiem. Mēneša laikā informēt tiesībsargu par diskriminējošās prakses novēršanu.