Diskriminācija uz dzimuma pamata

Diskriminācija uz dzimuma pamata ir cilvēka negatīva novērtēšana vai sliktāka izturēšanās pret šo cilvēku, balstoties uz dzimumu, nepamatoti atšķirīga attieksme pret sievietēm un vīriešiem. Diskriminācija uz dzimuma pamata aptver arī diskrimināciju sakarā ar dzimuma maiņu un diskrimināciju, kuras pamatā ir grūtniecība.

Diskriminācijas uz dzimuma pamata aizliegums attiecas uz visām publisko tiesību jomām un tādām jomām kā:

  • nodarbinātība (ieskaitot atlases kritērijus pieņemšanai darbā un pieņemšanu darbā, darba apstākļus, darba samaksu, paaugstināšanu amatā, darba attiecību izbeigšanu);
  • zinātniskās darbības veikšana;
  • izglītība;
  • profesionālā apmācība (ieskaitot kvalifikācijas paaugstināšanu);
  • bērna tiesību aizsardzība;
  • sociālā drošība;
  • juridiskās palīdzības saņemšana;
  • tiesību un likumīgo interešu aizsardzība;
  • reklāma.

Darba attiecībās atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka dzimuma ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja piederība pie noteikta dzimuma ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums, kas ir samērīgs ar tā rezultātā sasniedzamo tiesisko mērķi.

Piemēram, vīriešu apģērbu demonstrēšanai darbā pieņem vīriešus. Taču, ja tiek norādīts, ka darbā par apkalpojošo personālu pieņems tikai tās personas, kas garākas par 180 centimetriem, no pretendentu loka bez likumīga pamata tiks izslēgta lielākā daļa sieviešu.

Tiesību akti

Skatīt visus

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus