2021-12-06

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2021-33-4C par Valsts policijas pavirši veikto darbu un zaudējumu atlīdzināšanu