23.01.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-44-27L,27M par labu pārvaldību

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-44-27L,27M par labas pārvaldības principu

Kurš pieteica un par ko?

Tiesībsargs ir izskatījis pārbaudes lietu Nr. 2022-44-27L,27M, kas ierosināta, pamatojoties uz personas iesniegumu par iespējamu labas pārvaldības principa pārkāpumu Ogres novada pašvaldības un Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” rīcībā, izskatot Iesniedzējas iesniegumu.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Iesniedzēja 2022. gada 20. jūlijā telefoniski sazinājusies ar Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” darbinieci, lai noskaidrotu kārtību, kā var noslēgt jaunu īres līgumu par nekustamo īpašumu Ogrē, Grīvas prospektā 13-13, saistībā ar tēva nāvi, jo Ogres pašvaldība pirms tēva nāves nebija informēta par Iesniedzējas iemitināšanu šajā īpašumā. Pašvaldības darbiniece atbildēja, ka Iesniedzējai neesot nekādu tiesību līgumu pārslēgt un viņa neesot ieinteresēta palīdzēt.

2022. gada 21. jūlijā Iesniedzēja nosūtīja elektroniski parakstītu iesniegumu Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” direktora p.i. Artūram Robežniekam, tomēr atbildi uz iesniegumu nav saņēmusi.
Tāpat Iesniedzēja norāda, ka 08.08.2022. vai 09.08.2022. tikās ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektoru Pēteri Špakovski, kurš solīja, ka tiks noorganizēta komisija laika posmā no 15.08.2022. līdz 19.08.2022., kurā lems par īres līguma noslēgšanas jautājumu. Sarunā vienojās, ka ar Iesniedzēju telefoniski sazināsies par precīzu komisijas datumu un laiku, tomēr Iesniedzēja nekādu ziņu nav saņēmusi un komisijas sēde nav organizēta.

Tiesībsarga atzinuma būtiskākie secinājumi

Tiesībsargs secināja, ka:

  1. Nav iespējams vērtēt jautājumu, vai Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” ir pieļāvusi labas pārvaldības principa pārkāpumu, izskatot Iesniedzējas 2022. gada 21. jūlija iesniegumu, jo tehnisku iemeslu dēļ adresāts to nav saņēmis, un tādējādi arī Iesniedzēja nav saņēmusi atbildi uz iesniegumu.
  2. Pareizāk būtu bijis, ja Iesniedzēja iestādei adresēto iesniegumu būtu sūtījusi uz iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi, kas ir norādīta Ogres novada pašvaldības mājaslapā – info@ogreskomunikacijas.lv
  3. Ogres novada pašvaldības un Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” komunikācija par dzīvokļa Ogrē, Grīvas prospektā 13-13 īres līguma izbeigšanu un jaunu īres līguma noslēgšanu īrnieka nāves gadījumā ir bijusi nekonsekventa.
  4. Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” rīcībā saskatāmi labas pārvaldības principa pārkāpumi, jo iestāde ar savu rīcību ir maldinājusi personu, kura saņēmusi pašvaldības paziņojumu.
  5. Tiesībsargs nerod skaidru pamatojumu, kāpēc šobrīd, jau vismaz sešus mēnešus pēc iepriekšējā īrnieka nāves, dzīvoklī bez dzīvojamās telpas īres līguma dzīvo iepriekšējā īrnieka brālis.
  6. Šī jautājuma izskatīšanas procesā Ogres novada pašvaldība un Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” ir maldinājušas Iesniedzēju, sniedzot neskaidras konsultācijas.
  7. Komunikācija ar Ogres novada pašvaldību un pašvaldības iestādēm ir smagnēja un apgrūtinoša.

Tiesībsarga rekomendācijas:

  • uzlabot klientu apkalpošanas standartus, kā arī rūpēties par labas pārvaldības principa ievērošanu un nodrošināšanu visu pašvaldības iestāžu darbībā;
  • sazināties ar Iesniedzēju un izskaidrot pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa īres iespējas un noteikto kārtību;
  • atrisināt jautājumu par pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Ogrē, Grīvas prospektā 13-13 izīrēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, noslēdzot īres līgumu ar jauno īrnieku.