07.02.2024.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-38-10B par bērnu grāmatām

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-38-10B par bērnu tiesībām uz vārda brīvību un būt aizsargātiem no viņu labklājībai kaitīgas informācijas un materiāliem

Kurš pieteica un par ko?

Tiesībsargs, pamatojoties uz nevalstisko organizāciju, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības atklāto vēstuli, kā arī vecāku iesniegumiem ierosināja pārbaudes lietu par bērnu tiesībām uz vārda brīvību un būt aizsargātiem no viņu labklājībai kaitīgas informācijas un materiāliem.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?          

Nevalstiskās organizācijas un bērnu vecāki aicināja tiesībsargu izvērtēt, vai bērniem domāto grāmatu “Rīta agrumā” un “Laiks gulēt iet” (autors: Laurenss Šimels un Elīna Brasliņa), “Tur lejā” (autori: Noa Loviss Peifers, Linu Letīcija Blats un Jajo Kavamura) un “Diena, kad tētis pārrunāja kutelīgus jautājumus” (autors Marks Uve Klings) saturs nepārkāpj bērna tiesības. Latvijas Nacionālās bibliotēka un Latvijas Bibliotekāru biedrība aicināja tiesībsargu izvērtēt, vai Jūrmalas bāriņtiesas aicinājums bibliotēkām ierobežot bērnu piekļuvi grāmatām nepārkāpj tiesības uz vārda brīvību.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi.   

Sabiedrībā ir kļuvuši aktuāli jautājumi par bērniem domātu grāmatu satura atbilstību bērnu tiesībām. Šobrīd sabiedrības viedokļi dalās, kur viena daļa iebilst pret bērniem iespējami kaitīga satura pieļaušanu grāmatās, savukārt cita sabiedrības daļa grāmatu ierobežošanā saskata draudus vārda brīvībai. Tiesības uz vārda brīvību un bērna tiesības uz aizsardzību no viņa labklājībai kaitīgas informācijas un materiāliem ir divi būtiski cilvēktiesību un bērnu tiesību jautājumi, tādēļ tiesībsargs izvērtēja šo tiesību mijiedarbību.

Būtiskākie secinājumi

 1. Bērniem ir tiesības saņemt ar seksuālo izglītību  saistītu informāciju.
 2. Valsts pienākums ir nodrošināt, ka obligātajā valsts izglītības saturā ar seksuālo audzināšanu saistīta informācija ir objektīva, kritiska un plurālistiska un valstij ir aizliegts ietekmēt bērnus tādā veidā, kas varētu aizskart vecāku reliģisko pārliecību un filozofiskos uzskatus,
 3. Bērnu vecākiem ir tiesības sniegt saviem bērniem tādu seksuālo izglītību, kura ir saskaņā ar viņu pārliecību un uzskatiem
 4. Bērnu tiesību uz vārda brīvību ierobežošana ir ne tikai pieļaujama, bet arī nepieciešama, ja tās mērķis ir pasargāt bērnus no viņu labklājībai un attīstībai kaitējoša satura. Vārda brīvības ierobežojumiem ir jābūt atbilstošiem bērna vecumam un attīstības pakāpei, kā arī ierobežojumiem ir jābūt noteiktiem tiesību aktos.
 5. Valsts nav izstrādājusi pamatnostādnes bērnu aizsardzībai pret viņu labklājībai kaitīgu informāciju saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvencijas 17. panta “e” punktu.
 6. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. panta pirmajā un otrajā daļā ir noteikti bērniem pieejamas informācijas satura ierobežojumi (cietsirdīga uzvedība, vardarbība, pornogrāfija, erotika).
 7. Tiesību normās nav definēts, kas ir “erotiska rakstura materiāls”. Šāda situācija ne tikai apdraud bērna tiesības uz aizsardzību no viņa labklājībai kaitīgas informācijas un materiāliem, bet arī vecāku iespējas nodrošināt, ka bērniem viņu labklājībai kaitīga informācija nekļūst pieejama.
 8. Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. pantā noteikto aizliegumu un ierobežojumu pārkāpšanu, izņemot attiecībā uz pornogrāfiju, nav noteikta atbildība.

Rekomendācijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrijai līdz 2024. gada 1. oktobrim:

 1. Atbilstoši ANO Bērnu tiesību konvencijas 17. panta “e” punktam izstrādāt pamatnostādnes bērnu aizsardzībai pret viņu labklājībai kaitīgu informāciju un materiāliem, ņemot vērā bērna tiesības uz vārda brīvību un vecāku tiesības audzināt savus bērnus saskaņā ar saviem uzskatiem.
 2. Normatīvajā regulējumā definēt terminu “erotiska rakstura materiāls”.
 3. Normatīvajā regulējumā noteikt atbildību par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. pantā noteikto aizliegumu (cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika) pārkāpumiem.
 4. Rosināt diskusiju par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. panta piemērošanu, tai skaitā par bērniem domātu iespieddarbu, kuri satur bērnu labklājībai kaitīgu informāciju, marķēšanu.

Pielikumi