19.06.2024.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-27-22F,27G par sabiedrības informēšanu par saules paneļu parku ierīkošanu

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-27-22F,27G par sabiedrības informēšanu par saules paneļu parku ierīkošanu

Kurš pieteica un par ko?

Tiesībsargs ir izskatījis pārbaudes lietu Nr. 2024-27-22F,27G, kas ierosināta par labas pārvaldības principa pārkāpumu Cēsu novada pašvaldības rīcībā saistībā ar saules paneļu parka ierīkošanu.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Blakus iesniedzēja īpašumam ir uzstādīts saules paneļu parks, par kura ierīkošanu iesniedzējs nebija informēts.

Iesniedzējs uzskata, ka tā kā saules paneļu parku uzstādīšana Latvijas normatīvā regulējuma izpratnē netiekot klasificēta kā būvniecība, tad līdz ar to tiek ierobežotas sabiedrības un it īpašu kaimiņu tiesības iebilst pret šādu darbību.

Tiesībsarga atzinuma būtiskākie secinājumi:

Būvvalde ir pieļāvusi labas pārvaldības principa pārkāpumu, izdodot būvatļauju pirms būvniecības iecerei tika veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, lai arī tajā tika atzīts, ka ietekmes uz vidi nav nepieciešams.

Neizvietojot īpašumā būvtāfeli likumā noteiktajā laikā un termiņā ir bijis pieļauts sabiedrības informēšanas pārkāpums.

Valstī var pastāvēt situācijas, kad saules paneļu parku ierīkošanai, kuru potenciālā jauda ievērojami pārsniedz vienas mājsaimniecības vajadzības un aizņemamā teritorija uzskatāmi maina ierasto lauku ainavu, sabiedrības līdzdalības pasākumi netiek īstenoti.

Tiesībsarga rekomendācijas

Klimata un enerģētikas ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izsvērt risinājumus vadlīniju pašvaldībām vai normatīvā regulējuma grozījumu formā, lai nodrošinātu  sabiedrības līdzdalību pasākumiem, kad tiek īstenota saules paneļu parku ierīkošanai, kuru potenciālā jauda ievērojami pārsniedz vienas mājsaimniecības vajadzības un aizņemamā teritorija uzskatāmi maina ierasto lauku ainavu,