01.07.2022.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-04-23D par Administratīvās atbildības likuma 267.panta otrās daļas un 269.panta trešās daļas atbilstību bērnu vienlīdzības principam

Apraksts

Tiesībsargs pēc savas iniciatīvas ierosināja pārbaudes lietu Nr. 2021-04-23D par iespējamiem trūkumiem normatīvajos aktos un to piemērošanā – Administratīvās atbildības likuma 267.panta otrajā daļā un 269.panta trešajā daļā noteiktā regulējuma piemērošanu attiecībā uz audžuģimenēs un bērnu aprūpes iestādēs esošiem bērniem.

Tiesībsargs 2018.gada 30.jūlijā jau ir sniedzis savu atzinumu pārbaudes lietā Nr. 201735-4F par naudas soda piemērošanu par administratīvajiem pārkāpumiem bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurā tiesībsargs vērtēja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu piemērošanas praksi un tās atbilstību bērnu tiesībām. Tiesībsargs savā atzinumā konstatēja vienlīdzības principa pārkāpumu pret audžuģimenēs un bērnu aprūpes iestādēs esošajiem bērniem saistībā ar viņiem piemērotā naudas soda par administratīvo pārkāpumu apmaksu.