30.07.2018.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2017-35-4F par naudas soda piemērošanu par administratīvajiem pārkāpumiem bez vecāku gādības palikušam bērnam