Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2017-35-4F par naudas soda piemērošanu par administratīvajiem pārkāpumiem bez vecāku gādības palikušam bērnam

Publicēts:

Pielikumi

  • Group