24.10.2022.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-33-27K par labas pārvaldības principa ievērošanu NVA ierēdņa pārcelšanas procesā

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-33-27K par labas pārvaldības principa ievērošanu Nodrošinājuma valsts aģentūras ierēdņa pārcelšanas procesā

Kurš pieteica un par ko?

Pēc privātpersonas (turpmāk arī – iesniedzējs) iesnieguma tiesībsargs vērtēja Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk arī – NVA) rīcību, pārceļot iesniedzēju kā NVA ierēdni uz citu iestādei.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?

Labas pārvaldības principa noteikumu ievērošanu.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Iesniedzējs pauda viedokli, ka pārcelšana tiek organizēta kā slēpta izrēķināšanas, jo iesniedzējs principiāli iestājas par tiesiskumu un cita starpā ir cēlis trauksmi par NVA procesiem, kas savukārt “nav bijis pa prātam” NVA vadībai.

Būtiskākie secinājumi

Tiesībsargs konstatēja, ka:

  1. NVA nevarēja sniegt saprātīgu skaidrojumu par iesniedzēja pārcelšanas nepieciešamību no lietderības un efektivitātes viedokļa;
  2. NVA ir veicis formālu ierēdņa pārcelšanas procesa īstenošanu: a) nesniedzot ierēdnim informāciju, kaut gan šī informācija bija NVA rīcībā un izsniegšanai nebija ierobežojumu, kā arī b) izvirzot vairākas birokrātiskas prasības īsos termiņos sniegt viedokli par pārcelšanas procesu.

Lai arī ierēdņa pārcelšanas process no NVA puses netika turpināts, tomēr tiesībsargs secināja, ka NVA nav ievērojis labas pārvaldības principu.

Tiesībsarga rekomendācijas

Tiesībsargs rekomendēja NVA pārskatīt iestādes procesus un uzlabot komunikāciju ar ierēdņiem, īstenojot pārcelšanas procedūru.

Pielikumi