31.12.2022.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-49-16G par pienākumu uzkopt īpašumam piegulošu novadgrāvi

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-49-16G par pienākumu uzkopt īpašumam piegulošu novadgrāvi (Rīga)

Tiesībsarga rekomendācijas Rīgas valstspilsētas pašvaldībai:

  1. precizēt Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, svītrojot no tiem terminu “grāvjus” trīs mēnešu laikā, ja Noteikumi saskaņā ar Pašvaldību likuma, kas stājās spēkā 2023.gada 1.janvārī, pārejas noteikumu 6.punktu netiek pārskatīti ātrāk;
  2. veikt nepieciešamās darbības, lai sešu mēnešu laikā iesniegtu datus par Grāvi meliorācijas kadastrā.

Pielikumi