Pētījums

Bērnu ar invaliditāti rehabilitācijas efektivitāte Latvijā: sociālā darba aspekts