05.01.2016.

Pētījums

Bērnu ar invaliditāti rehabilitācijas efektivitāte Latvijā: sociālā darba aspekts