Bērnu tiesību aizsardzības mehānismi

Ikviena cilvēka pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ziņot bērnu tiesību aizsardzības iestādēm par jebkādu vardarbību pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu. Valstī bērna tiesību aizsardzību nodrošina visas valsts un pašvaldības iestādes, izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības un kultūras iestādes, nevalstiskās organizācijas, kuras sniedz atbalstu un palīdzību bērniem, kā arī darba devēji.

Piemērs: Strādāju bērnunamā, un esmu redzējusi, kā kāds cits darbinieks cietsirdīgi izturas pret vienu no bērniem. Neesmu pārliecināta, pie kā labāk vērsties – pie iestādes vadības vai citā iestādē.  

Tiesību akti

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus