31.12.2003.

Pētījums

2003.gads. Bērnu tiesību aizsardzības stāvoklis Latvijā un pasākumi tā uzlabošanai