31.12.2007.

Pētījums

2007.gads. Biedrošanās brīvība