01.01.2017.

Informatīvais materiāls

2017.gada buklets: Ievietošana psihiatriskajā slimnīcā, ja piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis