31.12.2017.

Informatīvais materiāls

2017.gada buklets: Īsais tiesību kurss jaunajiem vecākiem