31.12.2015.

Informatīvais materiāls

2015.gada buklets: Kā maza telefonsaruna var veikt lielu darbu