12.02.2013.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

D.G. pret Poliju (D.G. v. Poland)