18.12.1992.

ANO dokuments

Deklarācija par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu (pieņemta 1992. gada 18. decembrī)