02.01.2013.

Pētījums

2013. gada pētījums: Diskriminācijas aizlieguma ievērošana darba tiesiskajās attiecībās pret jaunajām māmiņām