03.01.2017.

Pētījums

2017. gada pētījums: Diskriminācijas aizlieguma principa ievērošana darba tiesiskajās attiecībās pret mazu bērnu vecākiem