Pētījums

2011.gada pētījums: Diskriminācijas izplatība nodarbinātības vidē Latvijā