31.12.2011.

Pētījums

2011.gada pētījums: Diskriminācijas izplatība nodarbinātības vidē Latvijā

Apraksts

Tiesībsarga 2011.gada pētījums par diskriminācijas izplatību nodarbinātības vidē Latvijā