11.01.2006.

Eiropas Padomes dokuments

Eiropas cietumu noteikumi (Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums Rec(2006)2 dalībvalstīm par Eiropas cietumu noteikumiem) (pieņemti 2006. gada 11. janvārī)