Eiropas Padomes dokuments

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. protokols, kas groza konvencijas kontroles sistēmu