23.09.2002.

Eiropas Savienības dokuments

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/73/EK ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem (pieņemta 2002.gada 23.septembrī)