17.11.2003.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Henaf pret Franciju (Henaf v. France)