26.09.2007.

Latvijas tiesību akts

Iesniegumu likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501