Latvijas tiesību akts

Informācijas atklātības likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601