28.10.1998.

Latvijas tiesību akts

Izglītības likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759