Latvijas tiesību akts

Izglītības likums

Publicēts:

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759