07.11.1962.

ANO dokuments

Konvencija par piekrišanu stāties laulībā, minimālo laulību vecumu un laulību reģistrāciju (atklāta parakstīšanai un ratificēšanai 1962. gada 7. novembrī)