25.09.1926.

ANO dokuments

Konvencija par verdzību (parakstīta 1926. gada 25. septembrī)