ANO dokuments

Konvencija pret diskrimināciju izglītībā (pieņemta 1960. gada 14. decembrī)

Saite uz ārējo resursu

https://likumi.lv/doc.php?id=194572