13.12.1960.

ANO dokuments

ANO Konvencija pret diskrimināciju izglītībā

Apraksts