07.01.2017.

Pētījums

Labas pārvaldības ievērošana valsts un pašvaldību iestādēs