12.07.2022.

Eiropas Padomes dokuments

Latvijas Republikas likums “Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju”, kas satur atrunu attiecībā uz tās piemērošanu Latvijā

Saite uz ārējo resursu

https://likumi.lv/doc.php?id=43857