Eiropas Padomes dokuments

Latvijas Republikas likums “Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju”, kas satur atrunu attiecībā uz tās piemērošanu Latvijā

Publicēts:

Saite uz ārējo resursu

https://likumi.lv/doc.php?id=43857