Eiropas Padomes dokuments

Latvijas Republikas likums “Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju”, kas satur atrunu attiecībā uz tās piemērošanu Latvijā