12.07.2022.

Eiropas Padomes dokuments

Latvijas Republikas likums “Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesos”

Saite uz ārējo resursu

https://likumi.lv/doc.php?id=138996