Viedoklis Satversmes tiesai

Latvijas Republikas tiesībsargs atzīts ar pieaicināto personu apvienotajā lietā Nr.2021-24-03 “Par Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group