13.10.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-24-03

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-24-03 par Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 24.18 punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2021.gada 7.aprīļa līdz 1.jūnijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam, kā arī 105.panta pirmajam un trešajam teikumam