31.12.2007.

Informatīvais materiāls

2007.gads. Latvijas tiesu prakse diskriminācijas aizlieguma pārkāpuma lietās darba tiesiskajās attiecībās