01.01.2014.

Pētījums

2014. gads: Latvijas tiesu prakse Satversmes 92. panta trešā teikuma tiešā piemērošanā valsts atbildības kontekstā