06.12.2001.

Latvijas tiesību akts

Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=56812