Latvijas tiesību akts

Likums “Par sociālo drošību”

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=36850