06.09.1995.

Latvijas tiesību akts

Par sociālo drošību

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=36850