18.12.1982.

ANO dokuments

Medicīnas ētikas principi veselības aprūpes personāla, sevišķi ārstu, lomai cietumnieku un aizturēto aizsardzībā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, nehumānu vai pazemojošu apiešanos vai sodīšanu (pieņemti 1982. gada 18. decembrī)