24.05.1989.

ANO dokuments

Nelikumīgas, patvaļīgas un tūlītējas nāves sodu izpildīšanas efektīvas novēršanas un izmeklēšanas principi (pieņemti 1989.gada 24.maijā)